ហាំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ នៅពេលអ្នកដាក់ភ្នាល់

ហាំផ្សាយបន្តផ្ទាល់

ហាំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ គឺជាល្បែងបៀមួយប្រភេទដែលលេងតាមបែបប្រពៃណី នៅក្នុងខេត្តភាគខាងកើតប្រទេសចិន ច្បាប់នៃហ្គេមហាំនៅកម្ពុជានេះ គឺងាយស្រួលយល់ ហើយធ្វើឱ្យមានការទាក់ទាញ ដល់អ្នកចាប់ផ្ដើមលេងដំបូង និងអ្នកមិនមាន បទពិសោធន៍ ។

អ្នកលេងម្នាក់ៗ នឹងត្រូវចែកបៀឲ្យ 5 សន្លឹក ក្នុងមួយជុំពីបៀមួយហ៊ូ ដែលមាន 52 សន្លឹក បន្ទាប់មកអ្នកលេងជ្រើសរើសបៀចំនួន 3 សន្លឹក ដែលសរុប 10 គ្រាប់ ឬផលបូកគ្រប់ 10 គ្រាប់  ប្រសិនបើបៀ 2សន្លឹកដែលនៅសល់ច្រើនជាង 10 គ្រាប់ នោះ 10 គ្រាប់ ត្រូវបានដក ពីចំនួនសរុប នៃបៀ 3 សន្លឹក ។

ដើម្បីកំណត់លទ្ធផល ហ្គេម bull Bullនៃការប្រកួតចំនួនសរុប បន្ទាប់ពីការដក ត្រូវបានប្រៀបធៀប ទៅនឹងចំនួនសរុបរបស់មេ  នៅពេលចាប់ផ្តើមជុំនីមួយៗសន្លឹកបៀទីមួយ ដែលបានដកចេញ បង្កើតបានជាលំដាប់ នៃសន្លឹកបៀ ដែលនឹងត្រូវ បានចែកជូន ។

សូមមើលតារាងនៃការចែកបៀតាមលំដាប់
2 ជ្រើសរើសចំនួនដែលអ្នកចង់ភ្នាល់ហ្គេមហាំ និងអូសវាទៅ 1/2/3 “Equal”/”Doble” ឬ Banker 1/2/3 “Equal”
3 ពេលវេលាភ្នាល់បញ្ចប់។ អ្នកចែកបៀ នឹងចែកបៀ5សន្លឹកដល់អ្នកលេងម្នាក់ៗ 1 2 3 រាល់ជុំហ្គេម
4 នៅពេលចែករួចរាល់ហើយ សូមប្រៀបធៀបពិន្ទុជាមួយនឹងមេ (Banker) និងកាត់សេចក្តីឈ្នះ ឬចាញ់
ប្រភេទភ្នាល់
មានប្រភេទភ្នាល់ជាច្រើនដែលត្រូវជ្រើសរើសមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

“កូនទី1” ស្មើ, ទ្វេ ឬ Equal, Double
“កូនទី2” ស្មើ, ទ្វេ ឬ Equal, Double
“កូនទី3” ស្មើ, ទ្វេ ឬ Equal, Double
“មេទី1” ស្មើ, ទ្វេ ឬ Equal, Double (ចំណាំ៖ មេឈ្នះកូនទី1)
“មេទី2” ស្មើ, ទ្វេ ឬ Equal, Double (ចំណាំ៖ មេឈ្នះកូនទី2)
“មេទី3” ស្មើ, ទ្វេ ឬ Equal, Double (ចំណាំ៖ មេឈ្នះកូនទី3)

ចំណាំ៖ នៅពេលអ្នកដាក់ភ្នាល់ទៅលើទ្វេ(Double) សមតុល្យរបស់អ្នកត្រូវតែច្រើនជាង5ដងនៃទឹកប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នក សូមមើលការពន្យល់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ។ សន្លឹកបៀដំបូង៖ អ្នកចែកបៀបង្ហាញ “សន្លឹកបៀដំបូង” នៅពេលជុំនីមួយៗ ចាប់ផ្តើម ។ កម្រិតនៃ “សន្លឹកបៀដំបូង” សំរេចអំពីទីតាំងដែលកំពុងចែកបៀ។

ចំណាំ៖ សន្លឹកបៀត្រូវបានចែកពីខាងស្តាំដៃអ្នកចែកបៀទៅខាងឆ្វេងដៃ។
តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីចលនានៃការចែកបៀដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ផ្អែកទៅលើបៀដំបូង ដែលត្រូវបានហូតចេញ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើសន្លឹក 6 គឺជាបៀដំបូង ដែលត្រូវបានចែកនោះ សន្លឹកបៀទី 2 បន្ទាប់ (អ្នកលេងទី1 ទី2 ទី3 រហូតដល់មេ) នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ ។ ប្រសិនបើសន្លឹកក្រមុំ (Q) ត្រូវបានហូតចេញបន្ទាប់ សន្លឹកបៀទី4 បន្ទាប់ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ (អ្នកលេខទី3 មេ អ្នកលេខទី1 អ្នកលេងទី2) ។

ហាំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ និងរបៀបលេងខ្លះៗ

ហាំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ គឺជាប្រភេទល្បែងបៀបែបប្រពៃណីរបស់ប្រទេសចិននិងពេញនិយមនៅក្នុងខេត្ត Guangdong, ខេត្ត Guangxi, ខេត្ត Hunan ខេត្ត Jiangsuនិង Zhejiang នៃប្រទេសចិន ។
សន្លឹកបៀដំបូង លំដាប់នៃការចែកបៀ
សន្លឹកអាត់ (A), 5, 9, កញ្ចាស់ មេ, កូនទី1, កូនទី2, កូនទី3 , 2, 6, 10 កូនទី1, កូនទី2, កូនទី3, មេ, 3, 7, កន្តឹប កូនទី2, កូនទី3, មេ, កូនទី1, 4, 8, ក្រមុំ កូនទី3, មេ, កូនទី1, កូនទី2
ប្រភេទសន្លឹកបៀ
5 Gong (សន្លឹក5, កន្តឹប, ក្រមុំ, កញ្ចាស់) > Bull Bull > Bull9 > Bull8 > Bull7 > Bull6 > Bull5 > Bull4 > Bull3 > Bull2 > Bull1 > No Bull
5 Gong (5, កន្តឹប, ក្រមុំ, កញ្ចាស់) បៀ5សន្លឹកមាន កន្តឹប ក្រមុំ កញ្ចាស់
ហ្គេមហាំ
បៀ3សន្លឹក បន្ថែមទៅលើការបូកសរុបរួមគ្នានៃពិន្ទុ 10 ។ បៀ 2 សន្លឹកផ្សេងទៀតបន្ថែមលើពិន្ទុ 10 ឬ 20
ហាំ 9 បៀ3សន្លឹក បន្ថែមទៅលើការបូកសរុបរួមគ្នានៃពិន្ទុ 10 ។ បៀ 2 សន្លឹកផ្សេងទៀតបន្ថែមលើពិន្ទុ 9 ឬ 19
លេខ 8 បៀ3សន្លឹក បន្ថែមទៅលើការបូកសរុបរួមគ្នានៃពិន្ទុ 10 ។ បៀ 2 សន្លឹកផ្សេងទៀតបន្ថែមលើពិន្ទុ 8 ឬ 18
នេះ 7 បៀ3សន្លឹក បន្ថែមទៅលើការបូកសរុបរួមគ្នានៃពិន្ទុ 10 ។ បៀ 2 សន្លឹកផ្សេងទៀតបន្ថែមលើពិន្ទុ 7 ឬ 17
វា 6 បៀ3សន្លឹក បន្ថែមទៅលើការបូកសរុបរួមគ្នានៃពិន្ទុ 10 ។ បៀ 2 សន្លឹកផ្សេងទៀតបន្ថែមលើពិន្ទុ 6 ឬ 16
មាន 5 បៀ3សន្លឹក បន្ថែមទៅលើការបូកសរុបរួមគ្នានៃពិន្ទុ 10 ។ បៀ 2 សន្លឹកផ្សេងទៀតបន្ថែមលើពិន្ទុ 5 ឬ 15
បើ 4 បៀ3សន្លឹក បន្ថែមទៅលើការបូកសរុបរួមគ្នានៃពិន្ទុ 10 ។ បៀ 2 សន្លឹកផ្សេងទៀតបន្ថែមលើពិន្ទុ 4 ឬ 14
ពេល 3 បៀ3សន្លឹក បន្ថែមទៅលើការបូកសរុបរួមគ្នានៃពិន្ទុ 10 ។ បៀ 2 សន្លឹកផ្សេងទៀតបន្ថែមលើពិន្ទុ 3 ឬ 13
និង 2 បៀ3សន្លឹក បន្ថែមទៅលើការបូកសរុបរួមគ្នានៃពិន្ទុ 10 ។ បៀ 2 សន្លឹកផ្សេងទៀតបន្ថែមលើពិន្ទុ 2 ឬ 12
តែ 1 បៀ3សន្លឹក បន្ថែមទៅលើការបូកសរុបរួមគ្នានៃពិន្ទុ 10 ។ បៀ 2 សន្លឹកផ្សេងទៀតបន្ថែមលើពិន្ទុ 1 ឬ 11
គ្មាន ហាំ បៀ 3 សន្លឹកមិនអាចបូកបន្ថែមលើការបូកសរុបរួមគ្នានៃពិន្ទុ 10បានទេ ។ ឧទាហរណ៏ មានដូចជា លេខ 4, 10, 9, 4, 8 វាបានវិវត្តទៅជារបៀបភ្នាល់បៀរហាំដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងគួរឱ្យរំភើបជាងតាមរយៈការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ។

ហ្គេមនេះគាំទ្រមនុស្សជាច្រើនដោយប្រើប្រាស់ការភ្នាល់ល្បែងបៀហាំតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលតែមួយ។ នៅក្នុងកាស៊ីណូបៀរនេះមានខាងមេម្នាក់ និងអ្នកលេងបីនាក់ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតមានកៅអីចំនួន 3 និងជម្រើសភ្នាល់ចំនួនបី ។

មុនពេលការចែកបៀណាមួយអាចកើតឡើងការភ្នាល់ត្រូវតែធ្វើឡើង។ អ្នកចូលរួមអាចជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់សងខាងស្មើនិងទ្វេ ។ នៅពេលជុំចាប់ផ្តើមអ្នកចែកបៀនឹងចែកបៀចំនួន 5 សន្លឹកដល់អ្នកលេងបីនាក់និងទៅខាងមេ។ បៀ 5 សន្លឹកត្រូវតែដាក់ចំណាត់ថ្នាក់និងប្រៀបធៀបដើម្បីកំណត់ការស៊ីសង ។

ប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់ អាចហាក់ដូចជា មានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិច នៅពេលដំបូង ប៉ុន្តែនៅពេល ដែលអ្នកលេង ពីរបីហ្គេមវា នឹងក្លាយទៅជាធម្មតាទាំងស្រុង ។

ហ្គេមហាំ អនឡាញរបៀបលេងនិងច្បាប់

សព្វថ្ងៃឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូហ្គេមហាំអនឡាញកំពុងតែមានភាពរីកចំរើនយ៉ាងខ្លាំង។ នេះដោយសារតែពួកគេមានល្បែងភ្នាល់ថ្មីៗ ជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់អោយអតិថិជន របស់ពួកគេជ្រើសរើសលេងកំសាន្ត។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាល្បែងអ្វីដែលគេនិយមនិងចូលចិត្តលេងច្រើនជាងគេបំផុត? ហើយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងចូលចិត្តលេងល្បែងអ្វីខ្លាំងជាងគេ?

ដូច្នេះកុំអោយខាតពេលយូរយើងសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានូវល្បែងហ្គេមដែលល្បីនិងមានកាគាំទ្រពីសំណាកអ្នកលេងល្បែងភ្នាល់តាមអនឡាញគឺ៖ ហ្គេមហាំនិងនៅមានហ្គេមផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ហើយយើងសូមលើកយកល្បែងហ្គេមដែលល្បីៗនិងមានអ្នកនិយមលេងច្រើនបំផុតមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាវាពេញនិយមជាងគេ។

ហ្គេមហាំគឺជាប្រភេទល្បែងបៀបែបប្រពៃណីលេងជាយូរណាស់មកហើយនិងពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លក្ខណៈពិសេសដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ ហ្គេមហាំ គឺច្បាប់ងាយយល់។ ក្បួនលេងរបស់វាគឺស្រដៀងទៅនឹង Baccarat ។ វាបានវិវត្តទៅជារបៀបភ្នាល់ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងគួរឱ្យរំភើបជាងតាមរយៈការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង។ ហ្គេមនេះគាំទ្រមនុស្សជាច្រើនដោយប្រើប្រាស់ការភ្នាល់ល្បែងបៀតាមអ៊ិនធរណិតក្នុងពេលតែមួយ។

នៅក្នុងកាស៊ីណូហ្គេមហាំនេះមានខាងមេម្នាក់និងអ្នកលេងបីនាក់។ ម្យ៉ាងវិញទៀតមានកៅអីចំនួន 3 និងជម្រើសភ្នាល់ចំនួនបី។ មុនពេលការចែកបៀណាមួយអាចកើតឡើង ការភ្នាល់ត្រូវតែធ្វើឡើង។ អ្នកចូលរួមអាចជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់សងខាង – ស្មើ និងទ្វេ។ នៅពេលជុំចាប់ផ្តើម អ្នកចែកបៀនឹងចែកបៀចំនួន 5 សន្លឹកដល់អ្នកលេងបីនាក់ និងទៅខាងមេ។ បៀ 5 សន្លឹកត្រូវតែដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ និងប្រៀបធៀបដើម្បីកំណត់ការស៊ីសង។ ប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់អាចហាក់ដូចជាមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចនៅពេលដំបូង ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកលេងពីរបីហ្គេម វានឹងក្លាយទៅជាធម្មតាទាំងស្រុង។